Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Home » Publications » Books » Medidas agroambientales

Catálogo de germoplasma de Phaseolus de la Misión Biológica de Galicia - CSIC   Sanidad de la vid en Galicia
     
Inventario dos Patóxenos e Pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal   Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
     
Libro Nuestro Agro   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de selvicultura del Castano en Galicia   Manual de selvicultura del Castano en Galicia
     
Manual de Selvicultura del pino de Oregón   Patología de la Vid
     
La Camelia en la colección de la Diputación de Pontevedra   La Camelia
     
Manual para el Cultivo de Camelia   Agricultura sostenible
     
Medidas agroambientales   Problemas fitosanitarios de los robles y castaños en Galicia
     
Plagas, enfermedades y Fisiopatías de la camelia   Plagas y enfermedades del Castaño en Galicia
     
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirugía arborea e injerto  
     
 
Cover
 
Authors
 
Page 80, Kiwi
 
Page 26, Pear tree
 
Page 29, Pear tree
 
Page 12, Apple Tree

For more information on this book, please contact :
Consellería de politica agoalimentaria e desenvolvemento rural
Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria
Xunta de Galicia


Summary: The main pests and diseases caused by the most common pathogenic organisms found in Galician agricultural crops: apple tree, pear tree, cherry tree, plum tree, peach tree, chestnut tree, raspberry, kiwi vine, onion, garlic, cruciferous, lettuce, green bean, pepper, tomato, carrot and grapevine are reported in this book. The periods of incidence of the pest and disease and applicable control measures are also provided.

Cover