CULTIVOS - CULTURES - CULTIVOS [3 imgs]
: c. autor / : c. visitante
CULTIVOS - CULTURES - CULTIVOS >> A estabilidade climatica favoreceu crecemento da vexetacion.jpg
A estabili..
CULTIVOS - CULTURES - CULTIVOS >> Localmente a sarabia fixo danos nas follas.jpg
Localmente..
CULTIVOS - CULTURES - CULTIVOS >> Puntualmente os ventos romperon gromos.jpg
Puntualmen..