Oidio rosal [2 imgs]
: c. autor / : c. visitante
Oidio rosal >> Algunhas roseiras teñen oidio tamen nos botons florais.jpg
Algunhas r..
Oidio rosal >> As roseiras amosan oídio que é diferente do da viña.jpg
As roseira..