Consejo Superior de Investigaciones Científicas
UNIDAD ASOCIADA "SISTEMAS AGROFORESTALES": ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DO AREEIRO - MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA
Ver esta página en español
Ver esta páxina en galego
Browse this page in english
Inicio » Información FitosanitariaAvisos Fitosanitarios
Boletín Fitosanitario
Curvas de Voo
[Data Act: 05/09/2014] [Data Act: 20/10/2010] [Data Act: 05/09/2014]
Actualizados semanalmente para informar aos agricultores sobre o estado fitosanitario dos nosos cultivos.
[Ler máis]

Recopilación dos Avisos Fitosanitarios publicados na web dende o ano 2000 ao 2008.
[Ler máis]

Información das curvas de voo dos principais insectos praga que danan aos nosos cultivos.
[Ler máis]

Consellos Fitosanitarios
Limiares de Tratamento
Verde Urbano
[Data Act: 20/10/2010] [Data Act: 20/10/2010] [Data Act: 20/10/2010]
Recomendacións sobre distintos aspectos relacionados co control fitosanitario dos nosos cultivos: mantemento de equipos, colocación de trampas, etc.
[Ler máis]

O limiar de tratamento indícanos o nivel de gravidade dunha determinada praga ou enfermidade a partir da cal é realmente necesaria a aplicación dun tratamento.
[Ler máis]

Pragas, enfermidades e fisiopatías que afectan ás especies vexetais dos parques e xardíns urbanos.
[Ler máis]

Primeiras Deteccións
Datos Meteorolóxicos
[Data Act: 20/10/2010] [Data Act: 20/10/2010]
Pragas e patóxenos que detectamos por primeira vez nos nosos cultivos.
[Ler máis]

Información sobre os datos rexistrados polas estacións meteorolóxicas da Deputación de Pontevedra.
[Ler máis]